Przejdź do treści

Agnieszka Cyniak

  MENTORING, COACHING i TRENING MENTALNY W BIZNESIE, DORADZTWO BIZNESOWE

  DOŚWIADCZENIE:

  Ponad 650 godzin coachingowych i mentoringowych
  Ponad 1500 godzin przeprowadzonych szkoleń i warsztatów
  Ponad 120 godzin procesów treningu mentalnego w biznesie
  Ponad 1800 godzin konsultacji biznesowych/doradztwa biznesowego

  PROFIL ZAWODOWY:

  Trenerka mentalna, mentorka i coach w biznesie, managerka, przedsiębiorczyni, współwłaścicielka Movon Concept napędza nas działanie Sp. z o.o., certyfikowana trenerka i konsultantka badania stylów zachowania i komunikacji metodą DiSC oraz rozwijania potencjału i mocnych stron na bazie Talentów Gallupa. Ekspertka w towarzyszeniu ludziom w procesie zmiany, wchodzenia w nową rolę i zarządzania relacyjnego przy jednoczesnym zachowaniu wewnętrznego spokoju, budowania pewności siebie, pracy z lękiem i porażkami oraz budowania nawyków koncentracji i uważności.

  Posiada 20-letnie doświadczenie w biznesie korporacyjnym, na stanowiskach managerskich w strukturach rozproszonych i wielopokoleniowych. Pracuje głównie z zespołami sprzedażowymi i operacyjnymi. W sektorze MŚP wspiera rozwój kompetencji zarządczych, komunikacyjnych i organizacyjnych Specjalizuje się w rozwoju umiejętności menedżerskich takich jak: przywództwo, myślenie strategiczne, komunikacja, zwinność w zarządzaniu, budowaniu pewności siebie, radzenie sobie ze stresem i dbaniem o dobrostan psychiczny. 

  Ambasadorka treningu mentalnego w biznesie i holistycznego podejścia do każdego pracownika. Praktyk w realizacji indywidualnych programów coachingowych i mentoringowych, szczególnie dla liderów w nowych rolach oraz mierzących się z tzw.’ samotnością lidera’. Realizuje projekty związane z rozwojem osobistym, zawodowym, planowaniem kariery, rezyliencją, budowaniem pewności siebie, działaniem z odwagą i pomimo lęku, wewnętrznego spokoju, radzenia sobie z porażkami, koncentracją i uważnością lidera. Cel jest jeden: szczęśliwy, spełniony  i autentyczny lider, który buduje zespoły marzeń, stawia na różnorodność i rozwija w ludziach potencjał poprzez ich mocne strony.

  Towarzyszy w transformacji przywództwa na zarządzanie relacyjne, oparte na partnerstwie biznesowym i zaufaniu, ukierunkowane na różnorodność zespole, które jest znamienne dla kompetencji przywództwa przyszłości. Rzuca wyzwania, dzieli się doświadczeniami, narzędziami i technikami, które upraszczają życie lidera. Solidny fundament jej pracy stanowią doświadczenia w biznesie.

  Jej pasją i misją życiową jest odkrywanie w ludziach ich potencjału, pewności siebie, odwagi do działania, aby mogli spełniać marzenia i żyć według własnej definicji szczęścia. Dzieli się swoją energią, wiedzą i doświadczeniem, aby świat wokół nas stawał się coraz lepszy, a ludzie w nim autentyczni i spełnieni.

  Wartości, jakimi się kieruje, to: szacunek, partnerstwo, odpowiedzialność, szczerość, otwartość i autentyczność. Do wyzwań podchodzi z pasją i zaangażowaniem.

  Jej mocnymi stronami są: komunikatywność, otwartość na zmiany, kreatywność oraz postawa „wszystko jest możliwe”.

  OBSZARY SPECJALIZACJI:

  • Efektywność w zarządzaniu zespołem o strukturze rozproszonej i wielopokoleniowej
  • Coaching indywidualny, Mentoring
  • Executive coaching i mentoring
  • Sesje strategiczne
  • Wsparcie we wdrożeniu lidera do nowej roli w organizacji, w tym świadome rozwijanie skutecznego stylu zarządzania i przywództwa opartego na różnorodności
  • Program doskonalenia kompetencji menedżerskich
  • Dbanie o dobrostan psychiczny lidera i jego zespołu: redukcja stresu, wewnętrzny spokój
  • Programy efektywności osobistej : budowanie pewności siebie, praca z lekiem i porażkami, akceptacja słabych stron, nawyk zwyciężania, uważność i koncentracja, zarządzanie sobą w czasie
  • Budowanie kultury feedbacku i feedforward
  • Diagnostyka indywidualna i zespołowa na bazie DiSC 
  • Sesje konsultacyjno-rozwojowe dla szefów i zespołów
  • Indywidualne sesje feedbackowe i mentoringowe 

  WYKSZTAŁCENIE, AKREDYTACJE, PROFESJONALNE UPRAWNIENIA:

  • International Coach Federation – w trakcie akredytacji
  • Certyfikowany Coach Kingmakers™
  • Akademia Kingmakers™ & Trener coachingu i mentoringu w Kingmakers™
  • Kingmakers™ Talenty Gallupa w coachingu i mentoringu
  • Kingmakers™ On-board coaching
  • Kingmakers™ Mentoring w biznesie
  • Kingmakers™ Rozmowa trójstronna w biznesie
  • Kingmakers™ Praca z głosem w coachingu
  • Certyfikowany Trener Mentalny Szkoły Trenerów Mentalnych Jakuba Bączka
  • Certyfikowany Trener Mentalny w Biznesie Jakuba Bączka
  • Certyfikowany Trener Szkoły Liderów Wyższego Ja Jakuba Bączka
  • Certyfikowany Trener Mentalny Trenerów Mentalnych w Biznesie
  • Certyfikowany Facilitator i Trener Everything DiSC
  • Mgr Pedagogiki Ogólnowychowawczej i Społecznej– Uniwersytet Łódzki

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  2018 – obecnie – Coach, trener Kingmakers™
  2020 – obecnie – V-Prezes i Członek Zarządu firmy doradztwa biznesowego MOVON CONCEPT Sp. z o.o.
  2002 – obecnie – Senior Regional Manager w COSTA COFFEE POLSKA S.A.

  Elite Business Club

  Make your
  mark

  EVENT MAX Monika Lichota

  Bałtów 170B, 27-423 Bałtów
  tel. +48 500 029 908
  monika.lichota@elitebusinessclub.pl 

  © Wszelkie prawa zastrzeżone | Realizacja: KodoGrafia by Izabela Karkocha